Senin, 05 November 2012

LATIHAN SOAL MATEMATIKA KELAS XLATIHAN SOAL MATEMATIKA X SEMESTER GANJIL
1.              Bentuk pangkat dari   adalah….
a.     
b.                  
c.                    
d.                   
e.        

2.              Bentuk pangkat dari  dari adalah…
a.                   
b.                  
c.                    
d.                   
e.     
3.              Nilai  dari  +   + 6 + 3 = ….
a.       10 + 2      
b.      10 + 2            
c.       8 +14   
d.      8 +38   
e.      8 + 17

4.              Nilai dari 15   + 4 –2 = …
a. 19 + 2         
b. 11 - 7   
c. 16 -5       
d.  8 - 7   
e. 11 -

5.              Hasil dari 3  . 2 adalah….
a.    24                    
b.    12              
c.     10                
d.        
e.    6

6.              Bentuk sederhana dari 6 adalah….
a.    12                    
b.    14              
c.     16                
d.        
e.    24
7.              Nilai dari  = ….
a.    25                    
b.    12              
c.     10                
d.        
e.    6

8.              Bentuk sederhana dari  adalah…
a.         
b.   
c.                       
d.     
e.   

9.              Nilai dari 2log 16 adalah…
a.    2
b.    3
c.    4
d.    5
e.    6

10.          Bentuk sederhana dari 3log 2 . 5log 3 . 2log 7 = ….
a.        
b.        
c.        
d.        
e.        

11.          Nilai dari 2log 6 + 2log 8 – 2log 3  = ….
a.    2
b.    3
c.    4
d.    5
e.    6

12.          Himpunan penyelesaian dari x2 - 6x + 8 = 0 adalah….
a.    { -2,-4}
b.    { -2,4}
c.    { – 3,-2}
d.    { –3,-4}
e.    {  2,4}13.          Himpunan Penyelesaian dari  2x2  -10x  +12 = 0 adalah….

a.    { -2,3}
b.    { -2,-3}
c.    { 2, 3}
d.    { 3,2}
e.    { -3,2}

14.          Nilai dari x1 + x2 dari 3x2 + 15x + 12 = 0 adalah…
a.    5
b.    4
c.    -3
d.    -4
e.    -5
15.          Nilai dari x1 . x2 dari 2x2 – 4x – 18 = 0 adalah…
a.    9
b.    4
c.    2
d.    -2
e.    -9

16.          Sumbu simetri dari f(x)= 2x2 + 8x-6 adalah …
a.    -4
b.    -2
c.    2
d.    3
e.    4

17.          Fungsi kuadrat f(x)= x2-6x+8 memiliki titik balik…
a.    (3,2)
b.    (3,-2)
c.    (2,3)
d.    (2,-3)
e.    (-2,-3)

18.          Fungsi kuadrat f(x)= 3x2-5x+2 memiliki diskriminan…
a.    3
b.    2
c.    1
d.    0
e.    -1

19.          Fungsi kuadrat f(x)=ax2+bx+c grafiknya akan memotong sumbu x pada dua titik yang berbeda jika …
a.         D > 0
b.         D = 0
c.         D < 0
d.         a > 0
e.         a < 0

20.          Fungsi  f(x)= x2-3x+2 memotong  sumbu x pada titik ...
a.         (0,1) dan (2,0)
b.         (-1,0) dan (-2,0)
c.         (-1,0) dan (2,0)
d.         (1,0) dan (-2,0)
e.         (1,0) dan (2,0)


21.          Himpunan Penyelesain dari  x + 3 > 2 ; x Î R adalah….
a.         {(x| x  >  – 1; x Î R)}
b.        {(x| x  >  – 2; x Î R)}
c.         {(x| x  >  – 3; x Î R)}
d.        {(x| x  >  – 4; x Î R)}
e.         {(x| x  >  – 5; x Î R)}

22.           Himpunan Penyelesaian dari x2 – 3x – 18 ≤ 0 ; x Î R adalah….
a.         {(x|  ≤ x  ≤ 6 ; x Î R)}
b.         {(x|  ≤ x  ≤ 6 ; x Î R)}
c.         {(x|  ≤ x  ≤ 6 ; x Î R)}
d.         {(x|  ≤ x  ≤ 6 ; x Î R)}
e.         {(x|  ≤ x  ≤ 6 ; x Î R)}


Tidak ada komentar:

Posting Komentar